W jaki sposób zlikwidowac szkodę w PZU z OC sprawcy.

Jak najszybciej skontaktuj się z Infolinią PZU, dostępną całodobowo pod numerem 801 102 102, lub (022) 566 55 55, gdzie można uzyskać pomoc np. holowanie pojazdu oraz zgłosić szkodę i umówić oględziny. Konsultant PZU ustali przysługujące świadczenia oraz zakres potrzebnej pomocy. Następnie zorganizuje usługodawcę, który w uprzednio ustalonym terminie zrealizuje świadczenie. Jeżeli to możliwe, postaraj się od razu zapobiec powiększaniu się szkody. Zabezpiecz pojazd lub inne mienie do czasu przyjazdu naszego likwidatora. Jeśli konieczne jest uprzątnięcie miejsca szkody ? postaraj się zrobić dokumentację fotograficzną. Jeśli zachodzi podejrzenie, że powstała szkoda jest wynikiem przestępstwa ? powiadom Policję lub odpowiednie służby.

TELEFON
  • oświadczenie sprawcy z miejsca zdarzenia spisane np. na druku Wspólnego oświadczania o zdarzeniu drogowym - pdf podlinkowany lub spisane dane dotyczące sprawcy oraz jego polisy ubezpieczenia OC (ewentualnie wszelką inną dokumentację przebiegu wypadku np. informacja z Policji potwierdzająca zdarzenie),
  • prawo jazdy kierowcy pojazdu,
  • dowód osobisty albo inny dokument potwierdzający tożsamość,
  • dowód rejestracyjny pojazdu,
  • w przypadku kradzieży pojazdu: potwierdzenie zgłoszenia kradzieży na Policję, kartę pojazdu oraz wszystkie komplety kluczyków i sterowników do pojazdu,
  • w przypadku szkody osobowej: posiadaną dokumentację medyczną dotyczącą leczenia po wypadku (ewentualnie z leczenia przed wypadkiem).

W przypadku braków w dokumentach PZU S.A. w ciągu 7 dni prześle potwierdzenie zgłoszenia szkody, wraz z wykazem brakujących dokumentów, niezbędnych do zlikwidowania szkody.

 

DOKUMENTY


CENTRUM SERWISOWE
DEKERTA 44